København 1587, set fra Valby Bakke mod Vesterport, der ses bag Sankt Jørgens Sø

Bag bymurerne tv. ses Skt.Petri, dernæst Vor Frue Kirke med sit slanke gotiske spir.

Så følger Helligånds, og Nikolaj Kirke m. tårnrytter og så Københavns Slot

Information

Klubben optager alle kommunale/regions arbejdsledere, med tilhørsforhold til FOA 1, der er på efterløn eller er blevet pensioneret. HUSK hvis du opsiger dit medlemsskab, når du går på efterløn/pension, kan du ikke melde dig ind igen.


Som seniorklubmedlem vil du efter din efterlønsperiode – fortsat være forbundsmedlem og dermed bevare en række fordele.


Du vil også være med i FOA 1´s Bistandsfond, der yder op til kr. 1500,00 indenfor en 12 måneders periode, til behandling hos:

Fysioterapeut, Kiropraktor, Zoneterapeut, Fodterapeut, Akupunktur og Psykolog.

Udover behandlingsbidrag, udbetaler fonden ved dødsfald, begravelseshjælp til nærmeste pårørende. Se bistandsfonden.


Det årlige kontingent for pensionister er p.t. kr. 342,00 fordeles med kr.102,00 til Forbundet, - kr.60,00 til FOA 1 ´s Bistandsfonden og Kr. 180,00 til seniorklubben – opkræves i januar af FOA 1, der yder et årligt bidrag til klubbens møder/arrangementer på kr. 180,00 pr. FOA medlem.


Øvrige medlemmers årlige kontingent er kr. 360,00.


Seniorklubben annoncerer i fagbladet ”ETTEREN” der udkommer fire gange om året og i klubbens efterår/vinter & vinter/forår program. Endvidere her på hjemmesiden.

Har du lyst til at blive medlem, eller ønsker du yderligere oplysninger om klubben, er du meget velkommen til at kontakte formand eller kasserer – vi kan også mødes ved et af seniorklubbens medlemsmøder – hvor bestyrelsen vil tage godt imod DIG.

SeniorÅrSammen