Klubbens e-mail adresse


Seniorklubben@visaasfoa1.dk

   Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Arbejdsledernes Efterløns- og Seniorklub


Fredag d. 25 Marts 2022 kl. 10.30.

Generalforsamlingen afholdes i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9 2500 Valby.

Indgang i gavlen.

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent.

    2. Protokold og beretning.

    3. Regnskab

    4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8                  dage før generalforsamlingen.

    5. Valg ifølge lovene.

    6. Eventuelt.


Pbv. Louis Skov-Jensen, formand.


         Der var engang, på og med post - Vesterport blev revet ned 1857.
Hjemmesidens Redaktion : Svend Roslev ( ansv. ) og Louis Skov-Jensen.

Hjemmesiden er sidst opdateret, d. 29. Marts 2022.

SeniorÅrSammen